...

Official online store

DYRBERG/KERN
 
 

Etikk

ETISK REGLER

Alle DYRBERG/KERNS produkter følger både dansk og internasjonale love, hvad angår tungmetaller såsom nikkel, bly, kvikksølv og kadmium. Derutover underskriver alle DYRBERG/KERNs leverandører et etisk regelsett og gjennomgår uanmeldte inspeksjoner foretatt af våres lokale medarbeidere under produksjosprocessen.

Dette gjør os i stand til å sikre, at vi kun benytter leverandører, der har fokus på CSR (Corporate Social Responsibility).
Hvorfor? Fordi vi setter en ære i å være ansvarlige og medmenneskelige i den måde, vi driver forretning på.